GreekEnglish (United Kingdom)

Νέες Υπηρεσίες

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Νέα ΕΣΠΑ

  ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020 
                     

Νέα


- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27598/01ΑΤ/Β/92/462(07) 

Δείτε εδώ την πρόσκληση.


- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 09.08.2017)

Προκηρύχθηκε στις 08.06.2017 ο Β' Κύκλος της Δράσης "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" από το Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Η Δράση ενισχύει πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανέργους, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους), για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο Προϋπολογισμός της Δράσης για το Β' Κύκλο είναι  80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων ως εξής: σε Νέες Επιχειρήσεις (60%) και σε Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Για περισσότερη πληροφόρηση επικοινωνήστε μαζί μας το Τ.Κ. 210-6145400


- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.1: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων - Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων) 
ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ 16.05.2017 ΕΩΣ 18.08.2017

Ανακοινώθηκε η έναρξη του προγράμματος για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και πιο συγκεκριμένα το Υπομέτρο 4.2 – Δράση 4.2.1: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων - Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Υπομέτρο 4.2 αποτελεί βασική δράση ενίσχυσης για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις των κλάδων της μεταποίησης του αγροτικού τομέα και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του ΕΣΠΑ. Η ενίσχυση στο πλαίσιο του Υπομέτρου αφορά τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:

Κρέας  πουλερικά – κουνέλια (π.χ.σφαγεία,  παραγωγή κρεατοσκευασμάτων,  αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων), Γάλα (επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτι), Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών), Διάφορα Ζώα (Σηροτροφία, σαλιγκάρια), ΜέλιΖωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και  γουνοφόρα ζώα), Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών), Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), Οίνος, Οπωροκηπευτικά - ακρόδρυα - ξηροί καρποί, Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων), Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Στο πλαίσιο αυτό επιλέξιμες προς στήριξη είναι δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μονάδων. Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν με αίτηση στήριξης και το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά ίδρυση μονάδας, θα πρέπει να έχουν συσταθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων

Για πληρέστερη ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας - Δείτε πληρέστερη ενημέρωση για τη Δράση στο Banner μας ΝΕΑ ΕΣΠΑ


-
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΡΕΥΝΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ" 

Ολοκληρώθηκε στις 15.6.2017  το χρονικό διάστημα που είχε οριστεί για την υποβολή προτάσεων στη Δράση  «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», που σαν στόχο είχε τη διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα με τη συμμετοχή
 μεμονωμένων επιχειρήσεων ή ομάδων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς
Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της Δράσης παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούσαν την σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου σε δέκα (10) συνεργατικά σχήματα μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών,  σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με συνολικό προτεινόμενο προϋπολογισμό  έργων 9.300.000€. Η Αξιολόγηση των προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσει μετά το Σεπτέμβριο 2017.

  

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 024 ΕΠΑΝΕΚ
 
Ολοκληρώθηκε στις 11.11.2016 η υποβολή προτάσεων Φορέων και Οργανισμών Πανελλαδικής Εμβέλειας στην Πρόσκληση 024 με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ», με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚκίνηση (ΕΣΠΑ 2014-2020). Η Πρόσκληση αφορούσε την υποβολή σχεδίων δράσης για κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, σε θέματα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Η Εταιρία μας υπέβαλε για λογαριασμό έξι (6) δικαιούχων της Πρόσκλησης, προτάσεις προς χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ.   

 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ 

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων - επιχειρηματικών σχεδίων, στο πλαίσιο των τεσσάρων νέων δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν τη "ΝΕΟΦΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ", την "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ", την "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΜ-ΜΕ" και την "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ". Η Εταιρία μας υπέβαλε στο πλαίσιο των δράσεων πλήθος έργων συνολικού προϋπολογισμού 3.600.000€. 

Επισημαίνεται ότι για τις δυο δράσεις της ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και της ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ο προϋπολογισμός των έργων ενισχύεται σε ποσοστό 100% από το Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ, ενώ στις άλλες δυο δράσεις ο προϋπολογισμός των έργων ενισχύεται με ποσοστό 40-50%. Η αξιολόγηση των προτάσεων που υπεβλήθησαν καθώς και η προέγκρισή τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του καλοκαιριού. Οι προτάσεις που υπεβλήθησαν, υπερκαλύπτουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, το διαθέσιμο προϋπολογισμό των δράσεων.
 

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) 

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο που ανέλαβε η Εταιρία μας από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και αφορούσε την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τα τα συγχρηματοδούμενα έργα του (ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ, ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) που υλοποίησε ο Οργανισμός στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ. Οι υπηρεσίες που παρείχε η Εταιρία μας μέσω της Ομάδας Έργου που συνέστησε,  αφορούσαν την τεχνική υποστήριξη του Οργανισμού στην ολοκλήρωση των έργων και στην αποτύπωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων στα σχετικά τεχνικά δελτία και στη δημιουργία της κατάλληλης τεκμηρίωσης για τον έλεγχο αυτών από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος.


- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΕΩΝ (Σ.Β.Α.Π.)

Η Εταιρία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία και εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος το έργο που αφορούσε το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την πιστοποίηση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας και συστήματος διαχείρισης ποιότητας για λογαριασμό του Συνδέσμου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.) - ΔΙΚΤΥΟ 21 ΟΤΑ. Ο Σύνδεσμος συστήθηκε το 1999 με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων 21 Δήμων της Βορείου και Ανατολικής Αθήνας και σκοπό έχει την προώθηση κάθε μέσου για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής των 21 Ο.Τ.Α., την εξασφάλιση βασικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών υπηρεσιών προς τους πολίτες της περιοχής και τη συμμετοχή στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση των έργων και των δράσεων για τις παραπάνω ενέργειες. Το έργο βασίστηκε στην κάλυψη των απαιτήσεων για τη διαχειριστική επάρκεια και ικανότητα των δυνητικών δικαιούχων της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 με βάση το σχετικό οδηγό του ΥΠΟΙΑΤ και το Εθνικό Πρότυπο για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΛΟΤ 1429:2008) 


- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠ Ι ΤΕΒΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

Ολοκληρώθηκε από την Ομάδα Έργου της Εταιρίας μας το έργο που αφορούσε την εκπόνηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, με αναθέτουσα αρχή την Ε.Υ.Δ. ΤΕΒΑ που ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). Παράλληλα η Ομάδα Έργου υποστήριξε την Ε.Υ.Δ. στην έκδοση του οδηγού εφαρμογής του Προγράμματος προς τους δικαιούχους των πράξεων (Κοινωνικές Συμπράξεις). Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και Βασική Υλική Συνδρομή, μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που επιλέγονται, καθώς επίσης και δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή δωρεών τροφίμων και παράλληλα στηρίζει συνοδευτικά μέτρα, συμπληρώνοντας την παροχή τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής και στηρίζει δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων προάγοντας σε ενωσιακό επίπεδο, την αμοιβαία μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους. Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.


- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Με επιτυχία υλοποιήθηκαν από την Εταιρία μας τα ακόλουθα έργα συστημάτων διαχείρισης που μας ανατέθηκαν:

- επικαιροποίηση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας με βάση το Εθνικό Πρότυπο για τη διαχείριση έργων ΕΛΟΤ 1429:2008 του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
- αναθεώρηση συστημάτων διαχείρισης:  ποιότητας βάση του Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων βάση του Προτύπου EN ISO 22000:2005 και συστήματος BRC/IOP issue 7 για την Εταιρία WEIDENHAMMER HELLAS S.A. (παραγωγή ειδών συσκευασίας τροφίμων)
- σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία με βάση το Πρότυπο OHSAS 18001:2007 και συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης με βάση το Πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004 στην Εταιρία ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
- σχεδιασμός, ανάπτυξη καιι εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης με βάση το Πρότυπο GLOBALGAP για την Εταιρία ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 
- σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος BRC στην Εταιρία ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΒΕΕ (τυποποίηση και επεξεργασία ξηρών καρπών)
- επικαιροποίηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας, βάση του Εθνικού Προτύπου για τη διαχείριση έργων ΕΛΟΤ 1429:2008 του Δήμου Χαλανδρίου καθώς και του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Δίκτυο 21 ΟΤΑ)
- σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών κατά ΕΝ ISO 27001:2005 των Εταιριών: INDIGITAL A.E. (αποδελτίωση μέσων ενημέρωσης, ανάπτυξη λογισμικού) και PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και επικοινωνίας)
 

- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020


Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ως προς τη χρηματοδότηση έργων Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, η διαχειριστική ικανότητα των δυνητικών δικαιούχων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε έργα τους να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από πόρους της Ε.Ε. Η διαχειριστική ικανότητα των Φορέων για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, αποδεικνύει την επάρκειά τους (χρηματο-οικονομική, διοικητική) στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και αποτελεί μέρος της τεκμηρίωσης του φακέλου που υποβάλλεται προς χρηματοδότηση. Η Εταιρία μας κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία πλειάδα έργων Φορέων και Οργανισμών του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που αφορούσαν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, βασισμένων στο Εθνικό Πρότυπο για τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Για τη νέα προγραμματική περίοδο η Εταιρία μας είναι σε θέση να παρέχει πλήρεις υπηρεσίες προς του δυνητικούς δικαιούχους, στο πλαίσιο της εναρμόνισής τους με την κείμενη νομοθεσία. (περισσότερη ενημέρωση στο banner μας ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)


- ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της και όντας μια εκ των πλέον δυναμικών και έμπειρων στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, βασισμένων σε Πρότυπα (Διεθνή και Εθνικά) και κατευθυντήριες οδηγίες, έχοντας εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, προχώρησε στην ανάπτυξη πρόσθετων υπηρεσιών, πέραν των παρεχόμενων από το έτος 2003, σε συστήματα διαχείρισης που βασίζονται σε νέα εφαρμοζόμενα Πρότυπα. Η Εταιρία μας έχοντας υλοποιήσει πλειάδα έργων συστημάτων διαχείρισης, για Επιχειρήσεις όλων των κλάδων και του φάσματος της οικονομικής δραστηριότητας, με τις νέες υπηρεσίες που παρέχει, αποτελεί μια από τις ελάχιστες επιχειρήσεις που είναι σε θέση να καλύψει απαιτήσεις πελάτη της, για όποιο Πρότυπο Διαχείρισης εφαρμόζεται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. (περισσότερη ενημέρωση στο banner μας ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
 

- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO / IEC 17024:2012

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Management Ελλάδος, του οποίου η Εταιρία μας αποτελεί μέλος από το 2002, δημιούργησε επιτυχώς Σχήμα Πιστοποίησης από κοινού με τον Οργανισμό Πιστοποίησης DQS HELLAS  με σκοπό την πιστοποίηση των συμβούλων - φυσικών προσώπων με βάση το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO / IEC 17024:2012. Η δημιουργία του σχήματος αποτελεί μια πρωτοπόρα κίνηση για τον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς είναι η πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια με επιτυχή έκβαση, για την πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων στην ειδικότητα των Συμβούλων Επιχειρήσεων, καθώς μέχρι σήμερα πιστοποίηση φυσικών προσώπων - συμβούλων επιχειρήσεων πραγματοποιείται μόνο στις ΗΠΑ με βάση το Διεθνές Πρότυπο. Τα δυο μέρη που δημιούργησαν το σχήμα πιστοποίησης για τα φυσικά πρόσωπα – συμβούλους επιχειρήσεων, εκπόνησαν Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης «Φυσικών Προσώπων - Συμβούλων Επιχειρήσεων» στον οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενέργειες και τα στάδια που ακολουθούνται, ώστε ένα φυσικό πρόσωπο - σύμβουλος επιχειρήσεων να μπορεί να λάβει πιστοποίηση και να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωσή τους με συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες.  Το Σχήμα Πιστοποίησης έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Πιστοποίησης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) με αριθμό διαπίστευσης 880-02. Για περισσότερη πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του συνδέσμου (www.sesma.gr) ή να αποστείλλουν email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .


GMCCI: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ MANAGEMENT

O Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Management Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) δημιούργησε ένα νέο δείκτη, το Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Management (Greek Management Consultants Confidence Index - GMCCI), που καταγράφει και αναλύει απόψεις και εκτιμήσεις των Μετόχων - Διευθυντικών Στελεχών των επιχειρήσεων Συμβούλων Management για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας. Για το ΣΕΣΜΑ αποτελεί πρωταρχικό μέλημα η παρακολούθηση και μέτρηση του οικονομικού κλίματος και των τάσεων που επικρατούν. Ο δείκτης GMCCI, καταγράφει τις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση σε επίπεδο δωδεκαμήνου, αποτυπώνει τις προσδοκίες των βασικών στελεχών και μετόχων των εταιριών συμβούλων για τους παραγωγικούς συντελεστές, καταγράφει τα βασικά εμπόδια για την ανάπτυξη και παρουσιάζει απόψεις για την κατανομή των πόρων και την αποτελεσματικότητα του ΕΣΠΑ. Οι έρευνες για την αποτύπωση του δείκτη ξεκίνησαν στα τέλη Μάρτη του 2014 και θα διεξάγονται ανά τρίμηνο. Με τη λήξη κάθε τριμήνου τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιούνται. Στη μέτρηση συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των  εταιρειών-μελών του ΣΕΣΜΑ. Για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου μέτρησης του τρέχοντος έτους, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Συνδέσμου μας (www.sesma.gr)Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στηρίζονται στην μακρά εμπειρία που έχει αποκτήσει από την δραστηριοποίησή της στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και στο υψηλό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Η παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών βασίζεται:

 • Στην εμπειρία και την γνώση
 • Στην καινοτομία
 • Στην ευελιξία
 • Στην δημιουργικότητα

Η εταιρία διαθέτει τεκμηριωμένη επάρκεια στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η οποία στοιχειοθετείται από τα παρακάτω:

 • Είναι πιστοποιημένη στην «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης» κατά ΕΝ ISO 9001:2008 για την διαχείριση της ποιότητας, κατά OHSAS 18001 για την διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και κατά ΕΝ ISO 14001:2004 για την προστασία του Περιβάλλοντος.
 • Είναι εγγεγραμμένο μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) καθώς και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).
 • Είναι διαπιστευμένος σύμβουλος σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Είναι διαπιστευμένος αξιολογητής επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνστιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων
 • Όλα τα στελέχη της είναι επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης, καθώς επίσης συμμετέχουν σε Μητρώα Αξιολογητών Δράσεων του ΕΣΠΑ
 • Η πλειονότητα των στελεχών μας, συμμετέχουν σε αξιολογήσεις Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΑΝ καθώς και στο Μητρώο Αξιολογητών του Επενδυτικού Νόμου

Πελάτες

Δημόσιος Τομέας

 • Υπουργείο Ανάπτυξης – Γ.Γ. Βιομηχανίας
 • Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
 • Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.)
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
 • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Δήμος Χαλανδρίου
 • Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
 • ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεθνείς πελάτες

 • RENAULT
 • Instituta Andalluz de Tecnologia
 • University of Derby
 • University of Southampton
 • Universite de Reims
 • Universitas Malacitana
 • Provincia Di Salerno
 • Scheepvaart En Transport College
 • IVECO
 • Pohjois – Savon
 • ΑΒΒ
 • Robotiker

Ιδιώτες πελάτες

 • Χ. ΡΟΚΚΑΣ ΑΒΕΕ (Όμιλος IBERDROLA)
 • CENTRIC MULTIMEDIA A.E.
 • WEINDENHAMMER HELLAS
 • ATHENS TECHNOLOGY CENTER
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
 • WILO HELLAS ABEE
 • ΙΝΝΕWS A.E.
 • ECO CARS, ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • REAL MEDIA A.E.
 • PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • GENERATION NETWORK S.A.
 • UNIXFOR S.A.
 • ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε.-FAMILY METAL SCRUB
 • ΤΗΙΝΚ DIGITAL Α.Ε.
 • MOVINORD HELLAS S.A.
 • TUV AUSTRIA HELLAS 
 • COMSPEQ IT SOLUTIONS
 • DQS HELLAS 
 • PRESS BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
 • EUNICE ENERGY GROUP
 • RETD Α.Ε.

1. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Θεσσαλίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ηπείρου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Πελοποννήσου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

35%

45%

55%

2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης


Από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γρεβενών

25%

35%

45%

Καστοριάς

25%

35%

45%

Κοζάνης

25%

35%

45%

Φλώρινας

25%

35%

45%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευρυτανίας

25%

35%

45%

Βοιωτίας

20%

30%

40%

Φθιώτιδας

20%

30%

40%

Εύβοιας

20%

30%

40%

Φωκίδας

20%

30%

40%

ΑΤΤΙΚΗΣ

20%

30%

40%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%